เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เสรีกรุ๊ป จำกัด เริ่มต้นดำเนินธุรกิจจากกลุ่มครอบครัวเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2525 และขยายธุรกิจเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วน และเครื่องตกแต่งประกอบรถจักรยานยนต์ กว่า 40 ปีจนถึงปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่และเครื่องตกแต่งประกอบรถจักรยานยนต์ ที่มีความเติบโตภายใต้เครื่องหมายการค้าที่หลากหลายและเป็นที่รู้จัก อาทิเช่น SERIGROUP, REVOLUTION, GTR, GRAND THAI RIDER, SPEEDY, TMAX, DKK ทำให้ บริษัท เสรีกรุ๊ป จำกัด นับเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ที่มีมาตรฐานแห่งหนึ่ง มีสินค้าที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพที่ดี มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ในราคาที่สมเหตุสมผล การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ และการรับประกันสินค้าที่เหมาะสม

วิสัยทัศน์

บริษัท เสรีกรุ๊ป จำกัด ยังคงมุ่งมั่น สู่การเป็นผู้นำในการผลิตและสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายมากที่สุด ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านงานผลิตชิ้นส่วนและสินค้าตกแต่งรถจักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ มีการผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยช่างฝีมือที่มีความชำนาญ และมีทีมงานขายที่มีประสบการณ์ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย และขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ในปัจจุบัน

พันธกิจ

  • ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งภายในประเทศ และต่างประเทศ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายของสินค้า และตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  • พัฒนา ฝึกอบรม สนับสนุนบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต